SIVs Ordinære Generalforsamling
Tidspunkt
19.05.2021 kl. 19.00 - 19.05.2021 kl. 22.00
Sted
Firkløverparkens fælleslokale
Beskrivelse

Så er det tid til Sportsrideklubben Vallensbæks ordinære generalforsamling onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.00.

Vi har indtil nu skubbet den ordinære generalforsamling i håbet om, at nogle knap så restriktive forsamlingsrestriktioner ville gøre personligt fremmøde muligt. Det er nu til en vis grad muligt, og vi forventer derfor at kunne afholde generalforsamlingen i:

Firkløverparkens fælleslokale,
Firkløverparken 70,
2625 Vallensbæk.

Dette er dog kun muligt, hvis der er 25 eller færre deltagere til stede (jf. gældende forsamlingsrestriktioner). Overstiger deltagerantallet 25, er vi nødsaget til at afholde generalforsamlingen online.

Af den grund, er det absolut nødvendigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen via e-mail til formandensiv@outlook.com senest d. 14. maj 2021 kl. 12.00. Vi gør opmærksom på, at det kun er medlemmer af Sporstrideklubben Vallensbæk, der kan deltage på generalforsamlingen.

Fuldmagter

Da vi endnu ikke ved om generalforsamlingen vil blive afholdt online eller ved personligt fremmøde, skal alle fuldmagter ligeledes sendes til formandensiv@outlook.com senest d. 14. maj 2021 kl. 12.00 i form af denne fuldmagt/stemmeseddel. Her tilkendegiver du hvem du overdrager din fuldmagt til, samt hvad du ønsker at stemme ift. til de indkomne forslag. Stemmesedlen bliver kun relevant i tilfælde af, at generalforsamlingen afholdes online, og for at både fuldmagt og stemmeseddel er gyldig, skal fuldmagtshaver være til stede/online under generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at hvert medlem kun må medbringe én fuldmagt fra et ligeartet medlem (jf. klubbens vedtægter).

Du kan læse mere om de indkomne forslag HER, ligesom du kan se den samlede dagsorden HER.

Hvis personligt fremmøde bliver muligt, vil vi sørge for kaffe, the og kage serveret efter alle (COVID-19) kunstens regler. I den forbindelse anbefaler vi, at du kan fremvise en negativ coronatest.

Om end vi skal mødes personligt eller online, så glæder vi os til at se dig til den ordinære generalforsamling! ??

Med venlig hilsen

Sportsrideklubben Vallensbæks bestyrelse

Sportsrideklubben Vallensbæk