Klubmodul henter siden
AFLYST: Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling d. 14. april 2020 er aflyst og rykkes til sensommeren 2020!

Vi vender tilbage med information om en ny dato i løbet af sommeren. 
 
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

d. 14. april 2020 kl. 18.00 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formalia – godkendelse af dagsorden, valg af referent og stemmeudvalg.

3. Formandens beretning og godkendelse af dette.

4. Kassererens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette.

5. Indkomne forslag:

- Forslag fra Britha om ændring af § 5 (bilag 19

- Forslag fra Britha om ændring af priser på medlemskontingent. (bilag 2)

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Budget 2020.

8. Valg af formand. (Jette Bonne genopstiller, på valg igen 2021 da formands posten vælges i ulige år)

9. Valg af øvrige bestyrelse

- Følgende på valgt for 2-årig periode eller indtrådt som suppleant i perioden og er på valg:

- Valg lige år af kasserer Tina Thomassen (genopstiller)

- Bestyrelsesmedlem Anja Gade på valg (genopstiller for 1 år)

- Et bestyrelsesmedlem for et år (Sophie Storgaard Clausen tidligere juniorrepræsentant ønsker at opstiller til bestyrelsen for 1 år)

10. Valg af suppleant (Ingelise Sørensen indtrådt som suppleant genopstiller.)

11. Evt. valg af juniorrepræsentant tidligere Sophie Storgaard Clausen, som udtræder fyldt 18 år, kun juniorer kan deltage i afstemning.

12. Nedsættelse af udvalg og valg af disse.

13. Valg af 1 revisor samt suppleant.

14. Eventuelt.

 

Denne aften skal vi yderligere hylde championatsvinderne for 2019, samt Årets Klubven, så har du en Klubven, som du gerne vil indstille til denne pris – så send gerne dit bud samt en begrundelse for, hvorfor netop din klubven skal kåres som Årets Klubven - ligeledes til bogholderisiv@outlook.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Sportsrideklubben Vallensbæk 
Tilmeldte
2 /200
Tilmeldingsfrist
13.04.2020
Tidspunkt
14.04.2020 kl. 18.00 - 14.04.2020 kl. 22.00
Sted
Vallensbæk Ridecenter
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Sponsorer

Næste Event