Ridehusreglement

Her finder du vores Ridehusreglement, som skal overholdes, når du benytter ridehallerne og de udendørs ridebaner.

• Pladsen ved indgangen til Ridehusene er kun til gennemgang, hestene må ikke opholde sig på pladsen.
• Sørg altid for, at der er "fri bane" inden der trækkes ind i Ridehuset.
• Op- og afsidning skal finde sted på midterlinien i cirkelvolten tættest på indgangen.
• Der skal samles klatter på alle indendørs og udendørs ridebaner. Evt. tilskuer må gerne være behjælpelige.
• Det er ikke tilladt at tale i telefon eller benytte høretelefoner, når man rider i ridehusene eller på de udendørs ridebaner.
• Al håndtering af heste i hallerne, også trækning, skal foregå med trense og man vælger den hal, hvor der er færrest ryttere og ingen undervisning.
• Ryttere, der skridter, skal befinde sig på hovslaget. Parader og tilbagetrædninger skal foregå indenfor hovslaget. Der skal dog tages hensyn, når en     rytter skal træne program.
• Det er ikke tilladt at skridte ved siden af hinanden.
• Det er ikke tilladt at holde og snakke på hovslaget eller i hjørnerne.
• Ved ridning på begge volter mødes man venstre mod venstre. Vis hensyn overfor den yderste hest, rid ikke for tæt på.
• Vi henstiller til at til- og afskridtning så vidt muligt foretages, hvor der er færrest ryttere og gerne udendørs.
• Der skal vises hensyn til ryttere, som modtager undervisning. Den der underviser har ret til at koordinere således at ridningen afvikles         hensigtsmæssigt.
• De tider, der er afsat til springning, er kun for springryttere. Ryttere, der ikke skal springe, har ingen adgang.
• Umiddelbart er det ikke tilladt at springe i Ridehusene på andre tider end de, der er fastsat hertil - se opslag herom. Der kan i særlige tilfælde     dispenseres, men kun efter aftale med berider eller centerleder.
• Det er ikke tilladt, at lukke heste løs i ridehusene.
• Det er tilladt at longere, hvis alle giver tilladelse hertil. Et "nej" skal respekteres. Det er umoralsk at bede om tilladelse til longering, hvis der er   mange ryttere i ridehuset.
• Vær opmærksom og vis hensyn mod andre, således at den daglige færden i Ridehusene kan foregå i god ro og orden.
• Ved uforsvarlig opførsel eller ridning, eller ved grov behandling af hesten, kan berideren eller Ridecentrets personale bortvise en rytter fra     ridehusene.
• Ridehallerne åbningstider skal overholdes. Hallerne lukker 15. minutter, før Ridecentret lukker. Se opslag herom.
• Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, kan Ridecentrets personale samt berideren udelukke en rytter fra ridning i Ridehusene i kortere eller   længere tid.
 
- senest opdateret nov. 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorer

Næste Event