Bestyrelsesmøder - referater

Følg med i bestyrelsens arbejde.....
 
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til aktiviteter og andet som understøtter SIV's formål og kommer medlemmerne til gode.
 
Måske har du gode ideer til klubbens fremadrettede arbejde, og vil give dit input til den siddende formand. Forslag, der medfører udgifter, er også velkomne.
 
Forslag til bestyrelsen sendes til  bogholderisiv@outlook.com.
 
2020:
 
 
2019:  
 
 
2018: 
 

Sponsorer

Næste Event